Ανάγκη για χρήση Παθητικής Πυρασφάλειας

Date Added: 16/10/2012

Για την αποτροπή εκτεταμένων ζημιών ή ολέθριων καταστροφών σε επιχειρήσεις και ακίνητη περιουσία συμβουλεύουμε την εφαρμογή προϊόντων και συστημάτων Παθητικής Πυρασφάλειας στην κατασκευή ή ανακαίνιση ενός κτιρίου.

Η Παθητική Πυρασφάλεια έχει ως απώτερο σκοπό να περιορίσει (να εγκλωβίσει) την πυρκαγιά μέσα στο χώρο που εκδηλώθηκε και να αποτρέψει την οριζόντια ή και κατακόρυφη εξάπλωση της στο υπόλοιπο κτίριο. Με τη δημιουργία πυροδιαμερισμάτων* εξασφαλίζουμε την άμεση εκκένωση ώστε να μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες και την έγκαιρη κατάσβεση της φωτιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προτού επεκταθεί και καταστρέψει ολοσχερώς το κτίριο.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό φωτιάς που ξέσπασε στις 15 Οκτωβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις επιχείρησης επίπλων, θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα της χρήσης Παθητικής Πυρασφάλειας σ’ ένα κτίριο.

Στις μέρες μας τα κτίρια που κατασκευάζονται είναι πολύπλοκα με αυξημένες ανάγκες ηλεκτρολογικών (ηλεκτρονικών / επικοινωνίας) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις αυτές διέρχονται από όροφο σε όροφο, από τοίχο σε τοίχο, κάτω από υπερυψωμένα δάπεδα ή μέσα από ψευδοροφές, επιτρέποντας τη διάδοση της φωτιάς με αποτέλεσμα να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα πυρασφάλειας σε ένα κτίριο. Επίσης, η αυξημένη χρήση μεταλλικής κατασκευής για την ανέγερση πολυώροφων κτιρίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ακεραιότητας και αστοχίας της μεταλλικής δομής σε περίπτωση φωτιάς.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η ανάγκη εφαρμογής συστημάτων Παθητικής Πυρασφάλειας αυξάνεται και ασκείται πίεση στους μελετητές να χρησιμοποιούν πυράντοχα προϊόντα και συστήματα στην κατασκευή ενός κτιρίου. Έτσι, με τα πιο πάνω θα θέλαμε να προτρέψουμε τους αρμόδιους (αρχιτέκτονες, εργολάβους και μηχανικούς) να χρησιμοποιούν Πυρασφάλεια σε κτίρια όπου αυτή απαιτείται για την Προστασία ανθρώπινων ζωών και ακίνητης περιουσίας.

* Το πυροδιαμέρισμα είναι τμήμα κτηρίου ή και ολόκληρο κτήριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη αντοχής στη φωτιά - πυραντίστασης.